• 15. Ιούλιος 2019

    Είμαστε στο Facebook!

    Από τον Ιούλιο έχουμε μια σελίδα στο Facebook του Ευρωπαικού προγράμματος AMEDY, όπου θα βρείτε ειδήσεις, φωτογραφίες και πληροφορίες σχετικά με το έργο.


  • 12. Ιούνιος 2019

    Πρώτη συνάντηση των εταίρων στην Αθήνα

    Το έργο AMEDY ξεκίνησε! Στις 17 και 18 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των εταίρων στην Αθήνα, Ελλάδα!