• 29. Ιούλιος 2020

  Οι συνεργάτες συνεργασίας ήθελαν

  Για την πιλοτική εφαρμογή της διαδικτυακής εκπαίδευσης ζητούνται κοινωνικά ιδρύματα συνεργασίας «Εκπαίδευση ενεργών μέσων με νέους με διανοητική αναπηρία»!


 • 7. Απρίλιος 2020

  Δήλωση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση με τον ιό COVID-19

  Η τρέχουσα κατάσταση, που προκαλείται από τον ιό COVID-19, επηρεάζει επίσης το έργο μας AMEDY.


 • 28. Ιανουάριος 2020

  Δεύτερη διακρατική συνάντηση στο Βερολίνο: Έχουμε μεγάλα σχέδια για το 2020!

  Κατά τη δεύτερη διακρατική συνάντηση εταίρων στο Βερολίνο, το κύριο βάρος εστιάστηκε στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς επαγγελματίες. Ωστόσο, πραγματοποιήθηκαν επίσης τα πρώτα σχέδια για την εκδήλωση παρουσίασης του έργου.


 • 22. Ιανουάριος 2020

  Αξιολόγηση του ερωτυματολογίου

  Τα αποτελέσματα απο την ηλεκτρονική έρευνα για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των επαγγελαμτιών και την ομάδα-στόχου δλάδή νέους με ήπια διανοητική αναπηρία σχετικά με την χρήση και διαχείρηση των μέσων επικοινωνίας ήταν συναρπαστικά.


 • 20. Οκτώβριος 2019

  Online Ερωτυματολόγιο για τις ανάγκες των επαγγελματιών

  Με σκοπό να βρεθούν οι ανάγκες των επαγγελματιών που εργάζονται με παιδιά με νέους με ήπια διανοητική αναπηρία, ειδικά όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών μέσων, η κοινοπραξία του προγράμματος AMEDY δημιούργησε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο.


 • 15. Ιούλιος 2019

  Είμαστε στο Facebook!

  Από τον Ιούλιο έχουμε μια σελίδα στο Facebook του Ευρωπαικού προγράμματος AMEDY, όπου θα βρείτε ειδήσεις, φωτογραφίες και πληροφορίες σχετικά με το έργο.


 • 12. Ιούνιος 2019

  Πρώτη συνάντηση των εταίρων στην Αθήνα

  Το έργο AMEDY ξεκίνησε! Στις 17 και 18 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των εταίρων στην Αθήνα, Ελλάδα!