• english version
  • deutsche Version
  • Nederlandse versie
  • Ελληνική έκδοση
18. juni 2021

Voltooiing van het AMEDY-project: Publicatie van de resultaten

Het Erasmus+ project AMEDY (Active Media Education for Disabled Youth), dat liep van februari 2019 tot maart 2021, is nu officieel afgesloten. Het project ontwikkelde een gratis onlinetraining voor onderwijsprofessionals, een hand-out met ondersteuningsstrategieën, alsook een toolbox met goede praktijken en een gids voor bewustmakingsactiviteiten. Alle resultaten zijn nu beschikbaar als OER-materiaal op de projectwebsite.

Het AMEDY-project ging in op de uitdagingen van de digitale wereld voor jongeren met een verstandelijke beperking en de daaruit voortvloeiende behoefte aan knowhow en ondersteuning voor onderwijsprofessionals die met deze doelgroep werken.

Kinderen en adolescenten met een verstandelijke beperking maken intensief gebruik van digitale media in het socialisatieproces. Niettemin worden zij in het bijzonder getroffen door cyberpesten en structurele achterstand in de digitale wereld. Voor jongeren met een verstandelijke beperking is het vaak moeilijker om de voordelen en mogelijkheden van digitale technologieën te benutten - en zij hebben speciale steun nodig bij het omgaan met risico's die zij kunnen tegenkomen.

Het doel van het project was om de actieve deelname van jongeren met een verstandelijke beperking aan de (digitale) samenleving te bevorderen. Het project ging daarbij uit van een op sterke punten gebaseerde benadering van het werken met kinderen en jongeren.

De drie projectresultaten zijn nu gratis beschikbaar als Open Educational Resources (OER) voor alle geïnteresseerden in de talen Duits, Engels, Nederlands en Grieks op de projectwebsite:

Online training: Actief mediawerk met jongeren met een verstandelijke beperking

De online training, die toegankelijk is via het Moodle-leerplatform, is bedoeld voor onderwijsprofessionals die werken met jongeren met een verstandelijke beperking. De drie modules Mediagebruik en gegevensbescherming, Digitale trends en risico's en Creativiteit en participatie worden gebruikt om de mogelijkheden van de digitale media te verkennen en het bewustzijn van de risico's ervan te vergroten. De online training biedt basiskennis over alle onderwerpen en geeft waardevolle suggesties en tips voor de praktijk.

Klik hier voor het Moodle platform.

Paper: Strategieën voor actie en ondersteuning

Het doel van de hand-out is een beter inzicht te geven in de behoeften van jongeren met een verstandelijke beperking en hun mediagebruik. Wat hebben zij nodig om veilig door de online wereld te navigeren en welke steun kunnen en moeten zorgverleners bieden? Daartoe zal eerst worden uitgelegd wat precies onder mediageletterdheid wordt verstaan en zullen verschillende modellen van mediageletterdheid worden gepresenteerd. Daarnaast wordt de methode van Design Thinking aan de hand van voorbeelden in haar toepassing geïllustreerd en wordt aangetoond hoe hieruit handelings- en ondersteuningsstrategieën voor de praktijk kunnen worden afgeleid.

Klik hier voor de paper.

Toolbox: Bewustmakingsactiviteiten

De toolbox is bedoeld om meer bekendheid te geven aan de situatie van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en hun opvoedingsbegeleiders, en om meer aandacht voor het onderwerp te genereren. Het biedt een verzameling van goede praktijkactiviteiten in heel Europa die het bewustzijn vergroten van de behoeften van mensen met een handicap in onze digitaliserende samenleving. Daarnaast bevat de toolbox een catalogus van concrete tips, praktische aanwijzingen en nuttige hulpmiddelen om uw eigen acties uit te voeren.

Klik hier voor de toolbox.Het project is opgezet door de Stiftung Digitale Chancen in samenwerking met UC Leuven-Limburg (België) en IASIS NGO (Griekenland). De projectresultaten werden gezamenlijk ontwikkeld en in de drie partnerlanden getest en geëvalueerd. Voor vragen of feedback kunt u contact opnemen met het project consortium via amedy@digitale-chancen.de.