• english version
  • deutsche Version
  • Nederlandse versie
  • Ελληνική έκδοση
18. februari 2021

Evaluatie van de online training

Een van de producten die worden ontwikkeld in het AMEDY-project betreft de gratis online training "Active Media Education for Disabled Youth". Deze is ontworpen om onderwijsprofessionals basiskennis van media bij te brengen, evenals praktische tips en oefeningen die kunnen worden gebruikt bij het werken met jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Het doel van de training is om onderwijsprofessionals in staat te stellen jongeren met een verstandelijke beperking te begeleiden en te ondersteunen in de digitale wereld. Ze moeten hun cliënten kunnen tonen hoe ze veilig door het digitale landschap kunnen navigeren, hen kunnen wijzen op risico's op het net, maar ook samen met hen de kansen en mogelijkheden van digitale media kunnen ontdekken.

De training is gebaseerd op de blended learning training "Digital Youth and Social Work", die werd ontwikkeld in het kader van het voorloperproject "Digital Skills 4 You(th)". Deze werd de afgelopen twee jaar door de projectpartners Stiftung Digitale Chancen, UCLL en IASIS geactualiseerd, herzien en aangepast aan de behoeften van de uiteindelijke doelgroep en in het najaar van 2020 in alle drie de partnerlanden getest door verschillende onderwijsprofessionals (ten minste 10-15 personen per land).
De pilootfase ging gepaard met verschillende evaluatiemomenten waarbij de professionals gevraagd werd feedback te geven over de online training, de verschillende modules, de inhoud, de structuur, enz. De resultaten van de evaluatie zijn zeer informatief en maken vooral één ding duidelijk: de nood aan dergelijke bijscholing is groot.

Resultaten van de evaluatie

Over het algemeen vonden de deelnemers de opleiding zeer positief en nuttig: Uiteindelijk zei 85% van de respondenten dat de opleiding aan hun verwachtingen had voldaan. Een goede 93% zou de opleiding aan hun collega's aanbevelen.
Ook de besproken onderwerpen en inhoud konden op grote belangstelling rekenen. Het is duidelijk dat theoretische, abstracte onderwerpen, waarbij een verwijzing naar de einddoelgroep niet direct voor de hand ligt (bv. Creative Commons, persoons- en beeldrechten), minder populair waren dan duidelijk relevante digitale fenomenen, zoals het grote veld van sociale media maar ook digitale risico's, bv. fake news, cyberpesten of verslaving.
De structuur van de online training werd positief beoordeeld. Vooral de indeling van de inhoud in drie modules met verschillende hoofdonderwerpen werd gewaardeerd.

De verschillende benaderingen van de onderwerpen werden door de deelnemers goed ontvangen en boden voor elk type cursist een geschikt instapmoment. Vooral de combinatie van theoretische kennis en praktische toepassing van het geleerde werd door de respondenten zeer positief beoordeeld.

Sommige deelnemers hadden kritiek op het feit dat de leerinhouden te weinig verband hielden met het werk met jongeren met een verstandelijke beperking of niet direct overdraagbaar waren. Sommige professionals vonden dat niet alle praktische oefeningen geschikt waren voor hun cliënten of dat het voor hen onduidelijk was in hoeverre bepaalde onderwerpen überhaupt een rol spelen in hun werk met jongeren. Hierbij moet worden opgemerkt dat uiteindelijk de onderwijsprofessionals de experts zijn op dit gebied en de specifieke behoeften van hun cliënten het beste kennen. Bovendien zijn jongeren met een verstandelijke beperking geen homogene groep. De overdracht en aanpassing van het geleerde naar de praktijk is uiteindelijk altijd de taak van de professionals zelf. Niettemin zal het projectconsortium proberen de inhoud aan te passen aan de behoeften van de professionals en de uiteindelijke doelgroep.

Conclusie en volgende stappen

Digitale media zijn tegenwoordig een elementair onderdeel van ons leven en het dagelijkse leven - dit sluit personen met een verstandelijke beperking niet uit. In dit opzicht moeten onderwijsprofessionals dit aspect ook aan bod laten komen in hun werk. Dat blijkt uit de evaluatie van de online training: De professionals zijn zich hier ook van bewust. Ze zijn erg blij met de training omdat het een belangrijke bijdrage levert op dit gebied.
Op basis van de waardevolle feedback van de deelnemende professionals wordt de online training nu herzien en geoptimaliseerd. Aan het einde van de projectperiode zal deze worden gepubliceerd op de website van het AMEDY-project en gratis beschikbaar worden gesteld aan alle instellingen.