• english version
  • deutsche Version
  • Nederlandse versie
  • Ελληνική έκδοση
18. Φεβρουάριος 2021

Αξιολόγηση της διαδικτυακής εκπαίδευσης

Ένα από τα προϊόντα που θα αναπτυχθούν μέσα από το πρόγραμμα AMEDY είναι η δωρεάν διαδικτυακή εκπαίδευση «Εκπαίδευση ενεργών μέσων για νέους με ειδικές ανάγκες», η οποία είναι σχεδιασμένη να προσφέρει σε επαγγελματίες εκπαιδευτικούς τη βασική παιδεία στα ψηφιακά μέσα καθώς και πρακτικές συμβουλές και ασκήσεις οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν στη συνεργασία με νεαρά άτομα με ήπια νοητική αναπηρία.

Ο στόχος της εκπαίδευσης είναι να επιτρέψει στους επαγγελματίες εκπαιδευτικούς να συνοδεύσουν και να υποστηρίξουν τους νέους με νοητική αναπηρία στον ψηφιακό κόσμο. Θα πρέπει να είναι σε θέση να δείξουν στους πελάτες τους πως να πλοηγηθούν με ασφάλεια στο ψηφιακό τοπίο, να τους επισημαίνουν τους κινδύνους στο διαδίκτυο, αλλά επίσης να ανακαλύπτουν τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες των ψηφιακών μέσων μαζί με αυτούς.

Η εκπαίδευση είναι βασισμένη στη συνδυασμένη εκπαίδευση εκμάθησης «Ψηφιακή Νεολαία και Κοινωνική Εργασία», η οποία αναπτύχθηκε μέσα στα πλαίσια του προκατόχου προγράμματος “Digital Skills 4 You(th)”. Αυτό ενημερώθηκε, αναθεωρήθηκε και προσαρμόστηκε στις ανάγκες της τελικής ομάδας στόχου από τους εταίρους του προγράμματος Stiftung Digitale Chancen, UCLL και IASIS τα τελευταία δύο χρόνια και δοκιμάστηκε το φθινόπωρο του 2020 και στις τρείς χώρες εταίρους από αρκετούς επαγγελματίες εκπαίδευσης (τουλάχιστον 10-15 άτομα ανά χώρα). Η δοκιμαστική περίοδος ήταν συνοδευόμενη από αρκετές στιγμές αξιολόγησης κατά τις οποίες οι επαγγελματίες ζητήθηκαν να δώσουν μία κριτική ανατροφοδότησης πάνω στη διαδικτυακή εκπαίδευση, τις διαφορετικές ενότητες, τα περιεχόμενα, τη δομή κλπ. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ήταν πολύ ενημερωτικά και κάνουν ένα πράγμα ξεκάθαρο περισσότερο από όλα τα άλλα: η ανάγκη για μία τέτοια περαιτέρω εκπαίδευση είναι μεγάλη.

Αποτελέσματα της αξιολόγησης

Συνολικά, οι συμμετέχοντες βρήκαν την εκπαίδευση πολύ θετική και χρήσιμη: Στο τέλος, το 85% των ερωτηθέντων είπε ότι η εκπαίδευση είχε ανταποκριθεί στις προσδοκίες τους. Ένα πλήρες 93% θα τη συνιστούσε στους συναδέλφους τους. Οι θεματικές και τα περιεχόμενα που καλύφθηκαν συναντήθηκαν επίσης με μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι ξεκάθαρο ότι σε θεωρητικά, αφηρημένα θέματα, όπου μία αναφορά στην τελική ομάδα στόχου δεν είναι άμεσα διακριτή (π.χ. δημιουργικά κοινά, προσωπικά δικαιώματα και δικαιώματα εικόνας), ήταν λιγότερο δημοφιλή από τα σαφώς πιο σχετικά ψηφιακά φαινόμενα, όπως το μεγάλο πεδίο των κοινωνικών μέσων, καθώς επίσης και των ψηφιακών κινδύνων, π.χ. ψευδείς ειδήσεις, εκφοβισμός στο διαδίκτυο ή εθισμός. Η δομή της διαδικτυακής εκπαίδευσης αξιολογήθηκε θετικά. Εκτιμήθηκε ιδιαίτερα ο διαχωρισμός του περιεχομένου σε τρείς ενότητες με διαφορετικά κύρια θέματα.

Οι διαφορετικές προσεγγίσεις στα θέματα έγιναν θετικά αποδεκτές από τους συμμετέχοντες και προσέφεραν ένα κατάλληλο σημείο εκκίνησης για κάθε τύπο μαθητή. Ειδικά ο συνδυασμός θεωρητικών γνώσεων και πρακτικής εφαρμογής όλων όσων διδάχθηκαν αξιολογήθηκε πολύ θετικά από τους ερωτηθέντες.

Ορισμένοι συμμετέχοντες επέκριναν το γεγονός ότι το διδακτικό περιεχόμενο είχε πολύ μικρή σχέση με τη συνεργασία με νέους με νοητική αναπηρία ή αυτό δεν μπορούσε να μεταδοθεί άμεσα. Κάποιοι επαγγελματίες θεώρησαν ότι δεν ήταν όλες οι πρακτικές ασκήσεις κατάλληλες για τους πελάτες τους ή ήταν ασαφές σε αυτούς σε ποιο βαθμό ορισμένες θεματικές παίζουν γενικά ρόλο στην όλη τους συνεργασία με τους νέους. Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι τελικά οι επαγγελματίες εκπαίδευσης είναι οι ειδικοί σε αυτόν τον τομέα και γνωρίζουν τις ειδικές ανάγκες των πελατών τους καλύτερα. Επιπροσθέτως, οι νέοι με νοητική αναπηρία δεν είναι μία ομοιογενής ομάδα. Η μεταδοτικότητα και η προσαρμογή αυτού που έχει διδαχθεί στην πράξη είναι τελικά πάντα το έργο των ίδιων των επαγγελματιών. Ωστόσο, η κοινοπραξία του προγράμματος θα προσπαθήσει να προσαρμόσει τα περιεχόμενα στις ανάγκες των επαγγελματιών και της τελικής ομάδας στόχου.

Συμπέρασμα και επόμενα βήματα

Τα ψηφιακά μέσα είναι ένα στοιχειώδες κομμάτι της ζωής μας και της καθημερινότητας μας στις μέρες μας – αυτό δεν αποκλείει άτομα με νοητική αναπηρία. Από αυτή την άποψη, οι επαγγελματίες της εκπαίδευσης θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουν αυτή την πτυχή της δουλειάς τους. Η αξιολόγηση της διαδικτυακής εκπαίδευσης δείχνει: Οι επαγγελματίες το γνωρίζουν επίσης αυτό. Αποδέχονται πολύ θερμά την εκπαίδευση καθώς η συμβολή της σε αυτόν τον τομέα είναι σημαντική.

Με βάση τα πολύτιμα σχόλια από τους επαγγελματίες συμμετέχοντες, η διαδικτυακή εκπαίδευση αναθεωρείται και βελτιστοποιείται. Στο τέλος της περιόδου του προγράμματος, θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος AMEDY και θα είναι διαθέσιμη σε όλα τα Ιδρύματα δωρεάν.