• english version
 • deutsche Version
 • Nederlandse versie
 • Ελληνική έκδοση
29. juli 2020

Samenwerkingspartners gezocht

De online training "Actieve media-educatie voor jongeren met een verstandelijke beperking" voor welzijnswerkers is bijna klaar. In september en oktober zal deze gratis en gedurende zes weken ter beschikking staan voor enkele proefkonijnen. Het projectconsortium is nu op zoek naar geïnteresseerde sociale instellingen in Griekenland, België en Duitsland.

De deelname aan de online training omvat een minimale wekelijkse inspanning van 2 uur en de gezamenlijke ontwikkeling van acties met behulp van de methode van ‘co-design’, waarbij strategieën voor het omgaan met digitale media worden ontwikkeld voor organisaties, begeleiders en de jongeren zelf. Daartoe wil het projectconsortium samenwerken met sociale instellingen die geïnteresseerd zijn in de omgang met digitale media en de mogelijkheden en risico's daarvan in hun dagelijks werk met jongeren met een lichte verstandelijke beperking.

De online training staat gepland voor september 2020 en is bedoeld om de discussie over digitale onderwerpen en de speciale behoeften van jongeren met lichte verstandelijke beperkingen te stimuleren in een beschermd online leerplatform.

De doelstellingen van de online training zijn:

 • Verwerving van achtergrondkennis over digitalisering
 • Verwijzingen naar en strategieën voor het omgaan met risico's in de digitale wereld
 • Zelfvertrouwen voor professionals door het gebruik van digitale toepassingen in hun dagelijks werk

Om met het projectconsortium in het AMEDY-project samen te werken, moet aan de volgende criteria worden voldaan:

 • De organisatie/instelling is begonnen met het aanpakken van digitale mogelijkheden en risico's voor jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking of wil dit onderwerp op de agenda zetten.
 • De organisatie/instelling heeft voltijds en/of vrijwillig onderwijspersoneel in dienst dat werkt met adolescenten en jongvolwassenen tussen 13 en 29 jaar met een verstandelijke beperking.
 • Het managementniveau ondersteunt de discussie over het onderwerp (bijvoorbeeld deelname aan de (virtuele) startbijeenkomst voor de online training, introductie van het managementperspectief bij de ontwikkeling van de nota rond ondersteuningsstrategiën).
 • Minstens 10 pedagogische professionals (voltijds of vrijwillig) kunnen deelnemen aan de pilootfase van de online training in september en oktober 2020.
 • Voltijd pedagogisch medewerkers kunnen ten minste 2 uur van hun werktijd per week besteden aan online training. Hiervoor stelt de werkgever desgewenst digitale toegang (PC of laptop met internetverbinding) ter beschikking.
 • De organisatie/instelling (managementniveau en pedagogisch medewerkers, eventueel ook de jongeren zelf) is bereid om in een online workshop mee te werken aan de ontwikkeling van een strategiedocument. Hiervoor worden methoden van ‘Design Thinking’ gebruikt.
 • Alle actoren zijn bereid om met behulp van vragenlijsten te evalueren wat ze hebben ervaren en geleerd.

Als uw organisatie of instelling aan de criteria voldoet, en wil deelnemen aan deze eerste testfase, kan u contact opnemen met Davy Nijs van UC Leuven-Limburg via davy.nijsATucll.be. Voor iedereen die nu niet aan de criteria kan voldoen, is er geen reden tot teleurstelling, want op het einde van het jaar worden zowel de online training als de actiestrategieën gepubliceerd en kunnen deze gratis worden gebruikt en aangepast.