• english version
  • deutsche Version
  • Nederlandse versie
  • Ελληνική έκδοση
28. januari 2020

Tweede transnationale partnerbijeenkomst in Berlijn: We hebben grote plannen voor 2020!

Op de tweede partnerbijeenkomst in Berlijn op 16 en 17 januari verwelkomde Stiftung Digitale Chancen de projectpartners IASIS NGO uit Griekenland en UCLL uit België in haar lokalen.

Op de eerste dag van de tweedaagse bijeenkomst lag de focus op de ontwikkeling van blended learning training, die is ontworpen om tegemoet te komen aan de behoeften van onderwijsprofessionals die werken met jonge mensen met een lichte verstandelijke beperking. Op basis van de resultaten van de online-enquête hebben de partners besloten dat de opleiding in de eerste plaats moet aangeven hoe de pedagogische professionals hun kennis van de digitale media kunnen toepassen in hun werk met jongeren. Naast de inhoud van de opleiding werd ook de timing voor de ontwikkeling ervan en het daaropvolgende loodsen van de blended learning-cursus vastgelegd:

De opleiding moet tegen eind maart 2020 worden ontwikkeld en vervolgens worden vertaald in de respectieve nationale talen van de partnerorganisaties, zodat het proefproject eind april, na Pasen, van start kan gaan. Voor de pilotfase zijn de projectpartners op zoek naar organisaties en instellingen die bereid zijn hun personeel in het veld te trainen. Per partnerland zijn minimaal 10 professionals nodig die werken met jongeren met een lichte verstandelijke beperking.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met het projectconsortium via davy.nijs@ucll.be

De eerste dag werd afgerond met een beetje Duitse cultuur: Met een wandeling langs de East Side Gallery en een gezellig diner in een traditioneel Duits restaurant in Kreuzberg werd dag 1 van de partnerbijeenkomst mooi afgesloten.

De tweede dag stond in het teken van de "eindgebruikers" van ons project, jonge mensen met een mild ID, waaraan onze experts van de UCLL in België een spannende bijdrage hebben geleverd. De discussie die volgde benadrukte het belang en de urgentie om deze jongeren te helpen bij hun gebruik van digitale media.

De Griekse partners van het project, IASIS, ontwikkelen een toolbox met voorbeelden van beste praktijken om mensen te sensibiliseren en te sensibiliseren voor de problematiek, niet alleen bij professionals, maar ook op managementniveau en in de politiek.

Save the Date - Multiplier Event in Brussel op 3 december 2020

Om dit doel te bereiken, plant het projectconsortium een groot evenement in Brussel op 3 december 2020, ter gelegenheid van de Internationale Gehandicaptendag, waar onderwijsprofessionals, vertegenwoordigers van overkoepelende organisaties en mensen met een verstandelijke beperking samenkomen. De presentaties door deskundigen en de verslagen over de ervaringen van het project zijn bedoeld om de discussie over het belang van digitale media te stimuleren en om het belang van mediageletterdheid als basis voor een verantwoorde en reflectieve aanpak van digitale uitdagingen te benadrukken.