• english version
  • deutsche Version
  • Nederlandse versie
  • Ελληνική έκδοση
20. oktober 2019

Online-enquête over de behoeften van professionals

De afgelopen jaren heeft Europa het belang en de noodzaak van mediageletterdheid erkend en is het begonnen met hervormingen ter bevordering van actieve mediageletterdheid. Deze zijn dringend nodig - vooral voor mensen met een handicap:
Uit studies blijkt dat jongeren, met name degenen met een verstandelijke handicap, in de digitale wereld meer risico's lopen en bijzonder kwetsbaar zijn voor onlinerisico's. Daarom hebben zij specifieke steun en begeleiding nodig om digitale vaardigheden te ontwikkelen.

Ons project AMEDY wil deze ondersteuning en begeleiding mogelijk maken: Het gaat over de uitdagingen van de digitale wereld voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking en over de behoeften van de pedagogische professionals die met deze doelgroep werken. In navolging van de American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) definieert het projectconsortium een verstandelijke beperking als "een beperking die wordt gekenmerkt door significante beperkingen in zowel het intellectueel functioneren als in het aanpassingsvermogen, wat veel dagelijkse sociale en praktische vaardigheden omvat". Jonge mensen met een lichte verstandelijke beperking hebben een IQ van 50 tot 69. Ze zijn in staat om te lezen, te schrijven en digitale apparaten te gebruiken, maar hebben nog steeds ondersteuning nodig om er mee om te gaan.

Het project heeft dan ook als doel een blended learning training voor deze professionals te ontwerpen, die parallel aan hun werk wordt uitgevoerd. Daarnaast zullen strategieën voor actie worden besproken met de betrokkenheid van de professionals, maar ook van de jongeren met een handicap en hun ondersteuningssysteem. Om de aandacht te vestigen op het onderwerp en de noodzaak om met name de situatie van deze doelgroep aan te pakken, zal er parallel een toolbox met verschillende bewustmakingsactiviteiten worden ontwikkeld. Met deze aanpak beoogt het project de kansen van deze bijzonder kwetsbare jongeren te verbeteren en hen te ondersteunen om goed geïnformeerde en competente Europese burgers te worden.

Om de behoeften van professionals op het gebied van mediageletterdheid en de behoeften van verstandelijk gehandicapte jongeren tussen 13 en 29 jaar in kaart te brengen, heeft het projectconsortium een online vragenlijst ontwikkeld die via de volgende link kan worden geraadpleegd:

https://project-amedy.eu/survey/index.cfm/lang.1

Deze is expliciet gericht op onderwijsprofessionals die werken met jongeren (13 tot 29 jaar) met een lichte verstandelijke beperking.

Supplement van 06.01.2020: De online enquête is nu klaar. Hartelijk dank voor alle deelnemers. De eerste evaluatieresultaten vindt u in de volgende post.