• english version
  • deutsche Version
  • Nederlandse versie
  • Ελληνική έκδοση

Het consortium van het AMEDY-project bestaat uit drie partnerorganisaties: Stiftung Digitale Chancen uit Duitsland, projectcoördinator van het tweejarige Erasmus+ project, UC Leuven-Limburg uit België en IASIS NGO uit Griekenland.Logo: Stiftung Digitale Chancen

Stiftung Digitale Chancen (Duitsland)

Stiftung Digitale Chancen - (kortSDC) voert sinds 2002 campagne om mensen te interesseren voor de diverse mogelijkheden van het internet en hen te ondersteunen bij hun internetervaring. Het doel is het tegengaan van de uitsluiting van kansarme groepen in de samenleving in de ontwikkeling naar een informatiemaatschappij. De Stichting voert actief campagne tegen de digitale kloof en zet zich in voor digitale inclusie. Daarbij richten zij zich met name op diegenen die nog geen kans hebben gehad om deel te nemen aan het digitale leven omdat ze op barrières stuiten of geen toegang hebben tot het internet. Om het doel te bereiken komt de stichting in nauw contact met belanghebbenden uit de politiek, het bedrijfsleven en de academische wereld die werken aan digitale inclusie.

Meer informatie vindt u op https://www.digitale-chancen.de

Logo: UC Leuven Limburg Moving minds

UC Leuven-Limburg (België)

UC Leuven-Limburg (UCLL) is één van de belangrijkste hogescholen in Vlaanderen met meer dan 14.000 studenten en 9 campussen. Het staat bekend om de hoge kwaliteit van zijn onderwijs, onderzoek & regionale ontwikkeling. Meer dan 30 professionele bacheloropleidingen (EKK 6) en programma's voor een leven lang leren worden aangeboden in verschillende vakgebieden, met een focus op gezondheidszorg, maatschappelijk werk, handel en bedrijfsleven, lerarenopleiding, wetenschap en technologie. Het sterke engagement van de UC Leuven-Limburg op het vlak van onderzoek zorgt voor de modernste opleidingsprogramma's voor haar 15.000 studenten. Bovendien is de UCLLL lid van onderwijsnetwerken over de hele wereld en werkt zij nauw samen met lokale, regionale en nationale beleidsorganen, wat resulteert in een breed netwerk van belanghebbenden.

Ga voor meer informatie naar https://www.ucll.be

Logo: IASIS

IASIS NGO (Griekenland)

IASIS is een niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk die actief is op het gebied van sociale integratie, geestelijke gezondheid en de-institutionalisering, die actief deelneemt aan de psychiatrische hervorming en wordt gepromoot door het ministerie van Volksgezondheid en Sociale Solidariteit en de Europese Unie. IASIS heeft een officiële registratie als particuliere non-profitorganisatie. De belangrijkste doelstelling van de organisatie is om psychosociale steun en onderwijs te bieden aan mensen die tot het bereik van uitsluiting behoren of dreigen te worden uitgesloten, en aan volwassen lerenden in de humane sector. Voortbouwend op deze ervaring is het actief op het gebied van niet-formeel onderwijs.

Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.iasismed.eu/en/