• english version
  • deutsche Version
  • Nederlandse versie
  • Ελληνική έκδοση

Het project

Het Europese project AMEDY (Active Media Education for Disabled Youth) gaat over de uitdagingen van de digitale wereld voor jongeren met een ontwikkelingsachterstand en over de behoeften van de professionals die met deze doelgroep werken. Het project wordt gefinancierd door Erasmus+ en wordt uitgevoerd door de Duitse projectcoördinator Stiftung Digitale Chancen samen met partnerorganisaties UC Leuven-Limburg uit België en IASIS NGO uit Griekenland.


Doelgroep en projectdoel

Hoewel jongeren met ontwikkelingsstoornissen veel belangstelling tonen voor digitale technologieën en intensief gebruik maken van digitale media tijdens de socialisatie, worden zij sterk beïnvloed door cyberpesten en slachtofferschap. Voor hen is het vaak moeilijk om te profiteren van de mogelijkheden die digitale technologieën bieden, zoals bij het gebruik ervan, maar ze hebben ook speciale ondersteuning nodig om adequaat om te gaan met de risico's die ze kunnen lopen bij het gebruik ervan.

Het doel van het project is dan ook deze kinderen en jongeren te ondersteunen om goed geïnformeerde, mondige en mediageletterde Europese burgers te worden. Naarmate de Europese samenleving meer digitaal wordt, wil het project de digitale kloof dichten. De focus ligt op een krachtgerichte aanpak van het werk met jongeren met betrekking tot de digitale kansen en uitdagingen voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en een actieve deelname aan de samenleving.


Projectresultaten

Hand tippt auf Tablet Voortbouwend op de resultaten van het Europese project Digital Skills for You(th), dat Stiftung Digitale Chancen in samenwerking met partnerorganisaties in Tsjechië en Spanje heeft uitgevoerd, zal het aanbod van blended learning training voor professionals die werken met jongeren met een sociale en onderwijsachterstand nu worden aangepast aan de behoeften van de doelgroep jongeren met een ontwikkelingsachterstand en in vier verschillende talen (Engels, Duits, Grieks, Nederlands) worden aangeboden. Daarnaast zal voor alle betrokken doelgroepen een Support Strategy Paper voor alle betrokken doelgroepen worden ontwikkeld, dat verschillende strategieën bevat voor de ondersteuning van de jongeren, maar ook van de professionals en hun organisaties. Ook zal een toolbox met bewustmakingsrichtlijnen worden gecreëerd.